Flaming Star Ranch

Verschillende Cow Classes

De Cow Classes hebben alles te maken met een goeie samen werking tussen ruiter en paard. Bij de verschillende onderdelen zal er gewerkt worden met koeien, het is van belang dat het paard niet bang is en snel kan reageren. Flaming Star Ranch beschikt over eigen vee waar mee gewerkt word. De verschillende training kunnen gevolgd worden op uw eigen paard of een paard van Flaming Star Ranch. Voor meer informatie over de trainingen kunt u een kijkje nemen op de Facebookpagina of bellen naar Jos Rutten.

Working Cow Horse:
Bij Working Cow Horse moet een paard laten zien dat het geschikt is om werkzaamheden op een ranch te verrichten. Working Cow Horse bestaat uit twee onderdelen. Het dry-work (zonder vee) en het fence-work (met vee), de beide onderdelen worden individueel uitgevoerd. Bij dry-work gaat het om verschillende reiningmanoeuvres. Bij fence-work wordt er een koe de arena binnen gelaten. Eerst moet het paard de koe onder controle houden aan de korte zijde van de arena. Vervolgens moet de koe minimaal twee keer lang de zelfde lange zijde worden gedreven. De koe moet worden gestopt voor de korte zijde en worden omgekeerd richting de wand. Tot slot moet het paard de koe naar het midden van de arena drijven en de koe in beide richtingen één keer omcirkelen. Het paard wordt bij dit onderdeel beoordeeld op cow sense, goede manieren en beweeglijkheid.

Cutting:
Hierbij wordt een kudde koeien los gelaten in de arena. Bij cutting is het de bedoeling om één koe uit de kudde te kiezen en deze af te zonderen van de rest van de kudde. De ruiter moet de kudde rustig benaderen zonder deze overmatig te storen. Als de ruiter een koe heeft uitgekozen moet de combinatie paard en ruiter de koe naar het midden van de arena drijven. De koe zal proberen terug te gaan naar de kudde, aan het paard om dit te voorkomen.

Teampenning:
Teampenning is een snelheidsonderdeel van de westernsport. Hierbij wordt een kudde genummerde koeien los gelaten in een arena. Het is de bedoeling dat een team van drie ruiter-paard combinaties drie koeien in een omheinde ruimte (pen) drijven. Als de eerste ruiter over de middenlijn gaat worden de nummers van de koeien omgeroepen die in de pen gedreven moeten worden. De middenlijn is niet alleen bedoeld als startlijn maar ook een scheidingslijn voor de koeien. Mochten er meer dan vier koeien aan de andere kant van de lijn aanwezig zijn volgt er diskwalificatie. Dertig seconde voordat de tijd om is krijgen de ruiters een signaal, de ruiters kunnen kiezen om dan 1 a 2 koeien in de pen te drijven. Zo wordt er voorkomen dat er geen koeien in de pen zijn gedreven. Mocht het team wel instaat zijn drie koeien in de pen te drijven dan kunnen de ruiters de tijd stoppen door met de neus van het paard in de pen te staan en je hand omhoog te steken.

Dit onderdeel is ook mogelijk om alleen uit te voeren, dit wordt cattle penning genoemd. Hierbij is het de bedoeling dat één ruiter-paard combinatie één koe in de pen drijft binnen een bepaalde tijd.

Ranch Sorting:
Ranch Sorting is voort gekomen uit het gemeenschappelijke Ranch werk. Hierbij moest het vee gescheiden worden in pennen om het merken, inenten of transporteren van het vee mogelijk te maken.

De wedstrijd vorm wordt gehouden in twee round pens met een opening om van de ene pen naar de andere te kunnen. Ranch Sorting wordt vaak met een team van twee combinaties ruiter-paard uitgevoerd. Alle koeien staan in één pen. Met goed teamwork is het de bedoeling om binnen een bepaalde tijd de juist genummerde koe in de andere pen te krijgen. Alle koeien zijn genummerd, zo noemt de jury aan het begin een nummer op vanaf dat nummer moeten alle koeien op volgorde van nummer naar de andere pen worden gedreven. Hierbij moeten de koeien met het verkeerde nummer worden tegengehouden.

Three Men Two Gates:
Bij Three Men Two Gates wordt een ruimte gescheiden door middel van hekken. In de rij hekken zijn er twee doorgang mogelijkheden om naar de andere kant van de ruimte te gaan. Alle koeien staan genummerd aan één kant van de ruimte. Twee van de ruiter-paard combinaties staan elk voor een doorgang om de koeien met de onjuiste getallen tegen te houden. De andere combinatie probeert het geroepen nummer naar één van de doorgangen te leiden. Vanaf dat moment mogen op volgorde van de nummers de even nummers door de ene doorgang en de oneven nummers door de andere doorgang worden geleid. Het team moet binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk goeie koeien door de poortjes leiden.

Vee, Flaming Star Ranch, Working Cow
Flaming Star Ranch, Koeien, Vee
Flaming Star Ranch, Koeien, Paarden, Cowboys
Flaming Star Ranch, Ranch Sorting, Cowboy